அரசு கலைக் கல்லூரி, பரமக்குடி

Government Arts College, Paramakudi

Re-accredited with 'B' Grade by NAAC

Affiliated to Alagappa university, Karaikudi
Paramakudi- 623 701, Tamil Nadu

College Code : 1041009       |   University Code : AU14

Department of Computer Science


Faculty
Dr.A.MUMTAJ BEGAM
M.C.A., M.Phil., M.Tech., Ph.D.,
Head & Assistant Professor
Mr.S.RAJA
M.Sc., M.Phil.,
Assistant Professor
Mr.K.RAMESH
M.Sc., M.Phil., B.Ed., SET
Guest Lecturer
Mrs.K.NATHIYA
M.Sc., M.Phil.,
Guest Lecturer
Mrs.S.CHANDRA
M.C.A., M.Phil.,
Guest Lecturer
Mrs.S.SULOCHANA
M.Sc.,M.Phil., B.Ed.,
Guest Lecturer
Mr.B.V.SARAVANAN
M.Sc., M.Phil., B.Ed.,
Guest Lecturer
Mrs.M.SATHYA
M.Sc., M.Phil.,
Guest Lecturer
Mr.N.R.GOVINDARAMAN
M.C.A., CCNA
Guest Lecturer
Mrs.B.YASOTHA
M.Sc.,
Guest Lecturer
Events
"Department Events"
E-Content
Semester Paper Code Title Developed By Study Material